Persondatapolitik

Dataansvarlig

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

småfodboldmål.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

småfodboldmål.dk
Danmarksvej 34
8600 Skanderborg

E-mail kundeservice: salg@smaafodboldmaal.dk
Telefon kundeservice: 69 15 53 55


Hos småfodboldmål.dk passer vi godt på dine data, og deler dem aldrig med andre, med mindre, du har givet os lov, eller der er et andet retligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Det kan eksempelvis være småfodboldmål.dk’s opfyldelse af en retlig forpligtelse, eller en opfyldelse af en aftale med dig.

Vi respekterer dine personlige oplysninger. Vi har aldrig solgt og vil aldrig sælge dem til tredjepart.

Vores politik er, at vi udelukkende bruger dine data til at give dig den bedste og mest relevante købsoplevelse, så vi kan gøre din hverdag nemmere. Vi gør derudover alt for, at sikre, at brugen af dine data bliver mere gennemskuelig for dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan småfodboldmål.dk ("småfodboldmål.dk" eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Samtykke
 4. Opbevaring af persondata
 5. Sikkerhed
 6. Dine rettigheder
 7. Links til andre hjemmesider
 8. Ændringer af privatlivspolitikken
 9. Kontakt

 


1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig, før vi indsamler dine personoplysninger. Dine personoplysninger giver os mulighed for at give dig en god og relevant service. Når du er kunde hos småfodboldmål.dk, accepterer du de behandlinger af din personoplysninger, der er nævnt i denne persondatapolitik.

Dette omfatter:

Oplysninger til brug for levering af varer fra småfodboldmål.dk

Når du opretter en profil eller foretager et køb, opgiver du selv oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, og om du handler på vegne af dig selv, en virksomhed eller en offentlig institution. Disse oplysninger bruger vi til, at kunne levere varer til dig, og for at kunne informere dig om ændringer eller forsinkelser i din levering. Disse oplysninger bruges også i tilfælde af tilbagekaldelser eller andre lovpligtige forhold i forhold til de varer, du har købt.

Det vil fremgå af de relevante formularer på hjemmesiden, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke, at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke få leveret varer fra småfodboldmål.dk eller benytte de pågældende ydelser og services fra småfodboldmål.dk.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Oplysninger køb og levering af varer og tjenester

Vi bruger dine personlige oplysninger om køb og levering af varer og tjenester til, at vi kan identificere dine favoritvarer og hermed sikre, at du får de mest relevante vareanbefalinger og budskaber fra småfodboldmål.dk. Informationerne bruges også i forbindelse med informationer som tilbagekaldelser m.m.

Andre oplysninger du selv har opgivet på hjemmesiden

Andre oplysninger du selv har opgivet på hjemmesiden, bruger vi udelukkende til, at sikre, at du får relevante vareanbefalinger og budskaber.

 


2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

Vi anvender dine personlige oplysninger til at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med småfodboldmål.dk. Når du er kunde hos os, accepterer du den måde vi behandler dine personoplysninger på, hvilket du kan læse mere om i dette afsnit:

 • Dine stamoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) bruges i forbindelse med bestilling og levering af dine varer. Kun dit navn, adresse og telefonnummer videregives til den chauffør, der foretager leveringen. Chaufføren har kun adgang til dit navn og adresse under selve leveringen.
 • I forbindelse med dit køb opgiver du dine kortoplysninger. Vi opbevarer ikke de fulde kortoplysninger. Kortet behandles hos betalingsbehandleren ePay A/S (Vandmanden 10 L, DK-9200 Aalborg, CVR: 28855060) som er dataansvarlig.
 • Dine stamdata, og henvendelser til kundeservice bliver registreret og gemt i SuperOffice. Disse bliver gemt i SuperOffice’s datamiljø. Disse data lagres i EU.
 • Din adfærd på småfodboldmål.dk's hjemmeside bruges til, at lave adfærdsanalyse igennem statistik via Google Analytics. Er du logget ind, bruger vi Google Analytics til, at gemme disse hændelser med dit kunde-ID. Dit kunde-ID kan ikke henføres til dine persondata af Google. Disse data og statistikker er gemt i Googles datamiljø og er lagret indenfor EU.
  Google Tag Manager bruges til at opsamle og behandle disse adfærdsdata. Dit kundeID bliver ikke sendt til andre virksomheder end Google.
 • Din adfærd og varekøb bliver kommunikeret i anonymiseret form til Facebook, til brug for annoncering. Facebook kan ikke henføre nogle af disse data tilbage til dine persondata.
 • Din adfærd på hjemmesiden, hvor du har klikket, og hvor langt ned på siden du er kommet bliver sporet ved hjælp af Google.com. Ingen personhenførbare data bliver behandlet, gemt eller videresendt som en del af denne sporing.3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os via mail eller telefon (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til, at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Dette omfatter ikke samtykken til markedsføring, ved f.eks. e-mail eller SMS, som altid kan trækkes tilbage ved at kontakte os pr. telefonnummer 69 15 53 55 eller via mailadressen info@småfodboldmål.dk4. Opbevaring af persondata

Vi gemmer som udgangspunkt dine persondata i 5 år efter, du sidst har handlet hos småfodboldmål.dk. I nogle tilfælde længere idet garantiperioden kan være optil 10-15 år. Dette gør vi for, at sikre, at du får en god og relevant kundeoplevelse, når du vender tilbage for at handle på småfodboldmål.dk. Vi gemmer også dine fakturaer i 5 år i henhold til regnskabsloven.5. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for, at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

I forbindelse med vores IT udvikling er vores databaser tilgængelige for udvalgte udviklere i småfodboldmål.dk, samt vores udviklingspartner Vertica A/S, CVR 26263573, Studsgade 29, 8000 Aarhus C. De databaser kan indeholde persondata. Databaserne bruges udelukkende til udvikling af småfodboldmål.dk's produkter og services og bruges ikke til noget andet.6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om, at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, for at kunne afslutte et økonomisk mellemværende eller gennemføre en ordre eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du vil have slettet dine personoplysninger, skal du kontakte småfodboldmål.dk kundeservice, enten på telefonen 69 15 53 55 eller ved at sende en mail til info@småfodboldmål.dk. Vi vil slette dine personhenførbare oplysninger så hurtigt som muligt og oplyse dig herom. Købsdata og adfærdsdata vil blive anonymiseret og vil ikke kunne henføres til dig. Nogle data såsom fakturaer vil vi beholde i henhold til regnskabsloven og andre lovmæssige hensyn. Dette ville ikke blive brugt på nogen måde.

Når du beder os om at slette dine personoplysninger vil vi også lukke din konto, da du ikke længere vil kunne benytte småfodboldmål.dk's funktioner.

Under visse omstændigheder har du ret til, at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om, at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Beder du om at modtage dine personoplysninger skal du kontakte kundeservice. Du vil derefter få adgang til dine personoplysninger inden for 30 dage i en maskinlæsbar form.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte kundeservice.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk7. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.8. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.9. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

småfodboldmål.dk
Danmarksvej 34
8600 Skanderborg

E-mail kundeservice: info@småfodboldmål.dk
Telefon kundeservice: 69 15 53 55

Version 1.0 25. maj 2018